Tee start (forside) Klub Info Aktiviteter Disc Golf Banen Disc Golf Links
Banekort Scorekort Kørevejledning Baneetableringen Historie

 
Historien om Disc Golf banen på Roskilde Ring 

 • 26. september 2003
  Stadig stor aktivitet på Roskilde Ring og nu kommer den Svenske Vinter Disc Golf Tur også på besøg den 5. oktober. Desuden afholdes der hele 3 Hygge-tour golfdage i vinterens løb samt Roskilde Ring Open den 12. oktober og Klubmesterskab 2003 den 1. november. Ingen tvivl om at banen er populær og at vi spiller hele året rundt.

  Desværre har der været hærværk på kurv 7 og 8 på Ringen lørdag nat den 20. september. Kurvene var hevet op af jorden, men de er nu af klubbens medlemmer sat godt tilbage på plads med beton og andet hemmeligt våben.

 • 7. august 2003
  Disc Golf banen har været en succes i sommeren. Godt besøgt af klubbens egne aktive medlemmer men vi har også mødt en del svenskere, lokale roskildeborgere, turister og så en amerikansk familie med børn, der havde læst om Disc Golf banen på PDGA's hjemmeside, hvor der er en samling af verdens Disc Golf baner. 
  Der afholdes klubmesterskab i løbet af august/september samt Roskilde Ring Open 2003 i oktober måned. Mere om datoerne her på hjemmesiden.

 • 23. juni 2003
  Disc Golf banen blev åbnet med stor festivas lørdag den 21. juni. 
  Der var mange fremmødte, både nye og gamle discgolfere og en hel del familier med børn fra Roskilde området. Det blev en hyggelig dag med sol, dog lidt for kraftige vinde af og til. Nu glæder vi os alle til bare at komme og spille og nyde den spændende og udfordrende bane. Tak til jer alle for back-up af arrangementet. 

 • 10. juni 2003
  Disc Golf banen er etableret grundlovsdag den 5. juni 2003.
  De 9 stænger blev støbt i jorden og 2 x 9 tee-steder etableret af klubbens aktive medlemmer. Søndag den 8. juni blev kæderne sat på og banen er nu spilleklar. Græsslåning bliver foretaget indenfor 10-12 dage af OK grøn anlæg, som også var en stor hjælp på selve etableringsdagen. Nu udestår at sætte numre på kurvehellerne og tee-skilte på tee-pæle. Dette er bestilt og leveres inden åbningsdagen den 21. juni 2003 kl. 14. 

 • 13. maj 2003
  Afholdt møde med 2 medarbejdere fra Vej- og Park i Roskilde Kommune. Banedesign blev gennemgået og godkendt. Aftalen er at RRFGK selv etablerer banen (graver kurve ned og etablerer tee-steder). Vej- og Park vil skaffe pæle til tee-steder, slå græsset udvalgte steder, skaffe fornødne værktøj (jordbor, trillebør mv.) til brug for arbejdsdagene. RRFGK vil afsætte 2 dage i pinsen til at udføre arbejdet i. Evt. med start grundlovsdag den 5. juni.

 • 6. maj 2003
  Disc Golf Ringens banedesign er på plads. Stephen og Christian Skriver har designet det endelige layout og den 5. maj gennemgik Søren Larsen og Stephen Skriver banedesignet for sidste småjusteringer, herunder tee- og kurveplaceringer samt andre gode udnyttelser af forhindringer samt optimering af sikkerheden på banen. Nu skal banen gennemgås og godkendes i samarbejde med Roskilde Kommunes Vej- og Park afdeling.
  Tak til Christian Skriver og Søren Larsen for jeres hjælp undervejs.

 • 29. april 2003
  Modtaget besked fra Roskilde Kommunes Kultur- og Fritidssektion om bevilling på kr. 30.000 til DiscGolf banen er på plads. 
  Nu skal der arbejdes videre med at få lidt flere penge til tee-steder og foldere. Men kurvene er der penge til, så nu er banen snart klar.
  Tak til Kultur og Fritidssektionen.

 • 20. marts 2003
  Der har været afholdt generalforsamling i RRFGK og en ny bestyrelse er klar til at gå i gang med arbejdet omkring discgolf banen på Ringen.
 • 10. marts 2003
  Der er nu sendt ansøgninger om økonomisk støtte af sted til Roskilde Amts Kulturfond, Roskilde Kommune Udviklingspulje samt FMI (Foreningen til fremme af Idræt og Motion i dagtimerne). 
 • 24. februar 2003
  3 fonde har været ansøgt om økonomisk støtte til indkøb af kurve, men de har alle givet afslag desværre. Nu prøves Roskilde Amt og Roskilde Kulturpulje samt endnu en fond. Der indkaldes snart til generalforsamling i RRFGK i løbet af marts.
 • 29. januar 2003
  Nyt banekort er designet, version 7.0. Klubben søger i øjeblikket om at blive godkendt som forening i Roskilde Kommunes Kulturudvalg.
 • 13. januar 2003
  Der skrives ansøgninger til fonde og andre steder, hvor det er muligt at hente midler til etablering af de 9 discgolf kurve. Kender du nogen....der kender nogen, så sig endelig til, ethvert beløb kan gavne i etableringsøjemed. En discgolf kurv koster ca. 2200,- kr. pr./stk.
 • 11. december 2002
  Det blev et JA - "golfbanen er i kurven".
  Hvad mere kan jeg skrive......det er stort, det er en julegave til frisbee golf folket på Sjælland. Takket være stor indsats fra kommunes medarbejdere i Teknisk Forvaltning og Kulturforvaltningen i tæt samarbejde med RRFGK's formand Stephen Skriver lykkedes det på Kulturudvalgsmødet i går aftes den 10. december at få politisk accept til Roskilde Ring Frisbee Golf bane. Dog med den kommentar, at området først og fremmest skal fungere som park. Men det er også sådan, vi helst selv vil have det. Nu skal Frisbee Golf klubben i fortsat samarbejde med kommunen prøve at finde ud af det praktiske med etableringen af banen, samt ikke mindst finde penge til køb af kurve og tee-steder. Mere om det løbende her på siden.
 • 13. november 2002
  Status på dagen efter Kulturudvalgets møde den 12/11: 
  Sagen er udskudt til næste Kulturudvalgsmøde den 10. december 2002. Der var ret mange sager på dagsordenen. Vi håber at Kulturudvalget i den mellemliggende periode har tid til at kigge sagen godt igennem og vil se positivt på projektet. Frisbee Golf banen vil stå til fri afbenyttelse for byen og kommunes borgere - til glæde for social hygge, motion i den grønne natur og med sjove oplevelser i dagligdagen. Send gerne dine synspunkter og positive tilkendegivelser på klubbens mail: roskildefrisbeegolf@sol.dk

 • 12. november 2002
  Dagen, hvor Roskilde Ring Frisbee Golf bane er indstillet til politisk godkendelse i Kulturudvalget. Vi håber på et JA fra politikerne. Følg med her på siden, for at se om "indstillingen flyver i kurven".

 • 19. oktober 2002
  Afholdt "Kom-og-spil-frisbee-golf-på-Ringen" dag, hvor alle i Roskilde blev inviteret til at prøve et spil Frisbee Golf. Der blev sat 3 DiscGolf kurve op og lavet 5 tee-steder til kurvene.
 • 19. september 2002
  Afholdt møde med Roskilde Kommune om Frisbee Golf baneprojektet. Der var positiv interesse for det og det indstilles nu til politisk godkendelse, at få lov til at etablere en 9-hullers Frisbee golf bane på Roskilde Ring. Hvis det bliver et JA, skal vi søge om penge til indkøb af kurvehullerne og etablering af tee-stederne. Et beløb på ca. 30-35.000 kr.

 • 22. august 2002
  Positivt svar fra Roskilde Kommune om at arbejde videre på projektet.

 • 12. august 2002
  Brev til Roskilde Kommune (Teknisk Forvaltning og Kulturforvaltningen) om at få lov til at etablere en 9-hullers Frisbee disc Gol Bane på Roskilde Ring. I brevet beskrives bl.a. Frisbee Golf banens fordele, og hvorfor den bør ligge på Roskilde Ring.

 • 5. maj 2002
  Afholdelse af Lejre Frisbee Golf Tournament 2002 på en midlertidig 3x9 hullers Frisbee Golf bane med naturlige objekter som huller (træer, lygtepæle, skraldespande, store sten samt et par originale DiscGolf huller).


   
 • Engang en racerbane - Roskilde Ring ...nu Disc Golf bane
  En gammel drøm er gået i opfyldelse for formanden Stephen Skriver, at få sin egen Disc Golf bane, hvor alle har adgang til denne spændende og sjove sport. Når vi nu ikke må køre racerløb mere, så må discene ud og flyve.

Denne side er opdateret: 12. august 2007