Tee start (forside) Klub Info Aktiviteter Disc Golf Banen Disc Golf Links
SDGL RRFGK historie Handicap listen    

RRFGK Disc Golf handicap liste
HCP listen er opdateret 17. marts 2014 11:36

Send dine 18-hullers scores fra Roskilde Ring til webmaster discgolf@roskildering.dk
husk at skrive tee-farve (Hvid, Gul eller Rød)

Roskilde Ring banens SSS er fra gul tee 44 mænd og 48 kvinder
Listen herunder er opdateret fra Hygge-Tours handicap liste og opdateret med de sidste par gule runder på Ringen

Spiller Klub HCP dec HCP
Jens Schønherr RRDGK 5,0 5
Kenneth M. Knudsen RRDGK 6,5 7
Stephen Skriver RRDGK 7,5 8
Stefan Treldal RRDGK 8,2 8
Torben Andersen RRDGK 8,4 8
Lasse Engelhardt RRDGK 8,9 9
Henrik Øland RRDGK 10,2 10
Kasper Kruse RRDGK 11,1 11
Bue Torin Hansen RRDGK 11,6 12
Jesper Bendix RRDGK 12,0 12
Leif Schaadt-Pedersen RRDGK 12,1 12
Martin M. Knudsen RRDGK 12,1 12
Jesper Rasmussen RRDGK 12,3 12
Kim Jensen RRDGK 16,1 16
Tim Thor Andersen RRDGK 24,0 20
Nickolaj Walbum RRDGK 23,6 24

Denne side er opdateret: 17. marts 2014

Info om handicapsystemet
Et handicap er en talværdi for en spillers spilstyrke, regnet som det antal kast han eller hun i gennemsnit spiller over banens Standard Scratch Score (SSS) under turneringsforhold. Handicappet skal udtrykke en spillers aktuelle spilstyrke, og dermed gøre det muligt for spillere af forskellig styrke at konkurrere mod hinanden på lige fod i matcher.

Handicap er delt ind i fem grupper
Gruppe 1: handicap på 5 og under
Gruppe 2: handicap fra 6 til 12
Gruppe 3: handicap fra 13 til 20
Gruppe 4: handicap fra 21 to 36
Gruppe 5: handicap fra 37 og op til et maximum bestemt af den enkelte klub

At få det første handicap
En spiller får sit første handicap når et bestemt antal runder er opnået, og de passer til et handicap i en af de nævte grupper. I princippet kan man starte i alle grupperne undtaget i gruppe 1. Normalt vil man starte i gruppe 5. Her er det nok at opnå en 9-hullers score, som er indenfor det maksimale handicap, som klubben har fastsat. For at starte i en af de tre andre grupper, er det nødvendigt at opnå tre 18-hullers score hvis gennemsnit så bestemmer starthandicappet. Når starthandicappet på den måde er fastsat, bliver det løbende reguleret op og ned i systemet som beskrevet senere.

Regulering af handicap
For at sikre at handicappet viser spillerens aktuelle styrke, bliver det reguleret efter hver runde - både op og ned - med en faktor, som er bestemt af handicap-gruppen. Skemaet viser hvordan.

Gruppe Spillehandicap Score under SSS
fratræk for hvert kast
Tillæg for score
over SSS, kun
1 0-5 0.1 0.1
2 6-12 0.2 0.1
3 13-20 0.4 0.1
4 21-36 0.5 0.1
5 37+ 1 0


Handicappet reguleres kun op, når scoren er mindst tre kast dårligere end spillerens handicap. Uanset scoren reguleres kun med den faktor, der er angivet i skemaet. Bemærk at en regulering til et lavere handicap derimod er per kast bedre end handicappet.

En spiller der ikke gennemfører en påbegyndt runde i en match eller turnering (DNF - Did Not Finish) bliver reguleret op i handicap med 0,1.

NB! Når handicappet reguleres ned fra en højere til en lavere gruppe skifter regulerings-faktoren når gruppegrænsen (fx 20.4) bliver nået.

Spillehandicap og decimalhandicap
For hver spiller føres et handicap-registerkort hvor der føres to forskellige handicap: Det teoretiske handicap - eller decimalhandicap - som er korrekt til en decimal, og det praktiske handicap - spillehandicappet - som er decimalhandicappet rundet af til et helt tal (0.5 bliver rundet op). Decimalhandicappet bliver justeret efter hver eneste runde, og spillehandicappet bliver så justeret, så snart decimalhandicappet bestemmer det.


Hvilke scores kan bruges til at regulere Handicap?
Både scores som er opnået i turneringer, i lokale matcher og under træningsrunder kan bruges til at regulere handicap såfremt scoren er noteret på et scorekort, der minimum indeholder følgende: Navnet på banen der er spillet på, banens Standard Scratch Score/Scores, dato, det fulde navn på spilleren, det fulde navn på markøren, hvilket teested der er spillet fra, spillerens handicap før runden, hullængder, hulnumre samt scores for de spillede huller, rundenummer, totalscore efter runden samt underskrift fra spilleren (det fulde navn) og markøren (det fulde navn). Desuden er det en forudsætning at banen er opmålt korrekt i henhold til de regler, som DDGU har fastsat (se længere nede i teksten).

For turneringer spillet i udlandet, for eksempel EuroTour-turneringer, påhviler det selv spilleren at dokumentere resultaterne og banens længde, for eksempel ved hjælp af resultatlisten og banekortet.

For at få reguleret sit handicap indsendes det korrekt udfyldte scorekort til klubbens egen scorekeeper, der er ansvarlig for at overføre resultatet på et standardiseret regneark samt indsende både regneark og original scorekort til DFSUs scorekeeper. Dato (for at handicap kan beregnes i rigtig rækkefølge), banens navn samt banens SSS, det fulde navn på spilleren der skal korigeres handicap på, spillerens handicap før runden samt spillerens totalscore.

Scorekortene bliver gemt minimum et halvt år til brug for stikprøvekontrol fra DFSUs scorekeeper.

Handicap bliver kun reguleret negativt i sommerhalvåret, idet der forventes ringere spil i vinterhalvåret. Vinterhalvåret regnes fra 1. oktober til og med 31. marts.

Disc Golf Banen og Standard Scratch Score
1. (1) Standard Scratch Score er den score, som en scratch-spiller (en spiller med handicap 0) forventes at spille på en korrekt opmålt bane.
Hvis det drejer sig om en 9-hullers bane gælder Standard Scratch Score som to runder.
 

Banens standard-længde Provisional
Standard Scratch Score
Meter Mænd Kvinder
1520 - 1579 44 48
1580 - 1639 45 49
1640 - 1699 46 50
1700 - 1759 47 51
1760 - 1819 48 52
1820 - 1879 49 53
1880 - 1939 50 54
1940 - 1999 51 55
2000 - 2079 52 56
2080 - 2159 53 57
2160 - 2239 54 58
2240 - 2319 55 59
2320 - 2399 56 60
2400 - 2479 57 61
2480 - 2559 58 62
2560 - 2639 59 63
2640 - 2719 60 64
2720 - 2799 61 65
2800 - 2879 62 66
2880 - 2959 63 67
2960 - 3039 64 68
3040 - 3119 65 69
3120 - 3199 66 70

1. (2) Tildelingen af en Standard Scratch Score kan kun foretages af DDGU.

1. (3) Standard Scratch Score-tabellen er en guide for officials ved bedømmelse af banen (se tabellen ovenfor).

1. (4) Når officials skal bedømme en banes Standard Scratch Score, skal de som udgangspunkt tage banens Provisional Standard Scratch Score i betragtning. Derefter skal de tage følgende i betragtning:

(a) Terrænet og banens generelle layout.
(b) Underlagets normale tilstand - er rollers gennemsnitlige, kortere end normalt eller længere end normalt?
(c) Størrelsen af greens.
(d) Forhindringer - er greens godt beskyttede eller ligger de åbent?
(e) Fairways bredde, træernes placering og roughens karakter.
(f) Hvor tæt ligger out of bounds områder på fairways og greens.
(g) Almindelige vejrforhold gennem sæsonen. Er banen normalt udsat for kraftig blæst? Eller er den godt beskyttet for dårligt vejr?
(h) Den længde, som banen afviger fra standardlængden, som den er fastsat i Standard Scratch Score-tabellen.

1. (5) Efter at have overvejet disse punkter, skal officials fastsætte Standard Scratch Score ved at:
(a) Konfimere Provisional Standard Scratch Score som banens Standard Scratch Score.
(b) Lægge et kast eller flere kast til banens Provisional Standard Scratch Score.
(c) Fratrække et kast eller flere fra banens Provisional Standard Scratch Score.

1. (6) Når Standard Scratch Score på denne måde er blevet fastsat, vil den forblive konstant.

1. (7) I særlige tilfælde kan DFSU tildele en bane under 1520 meter en Standard Scratch Score efter eget skøn.

Opmåling Af Banen
Opmåling af banen skal foretages i en lige linie fra tee til midten af green (som regel spilles der kun med een placering af kurven, og så måles der selvfølgelig til kurven).
I tilfælde af et naturligt dog-leg på hullet, skal der måles gennem midten af fairway til et punkt 10 meter til højre for aksen, og derfra videre til midten af green (et naturligt dog-leg er et hul hvis fairway, fx på grund af bevoksningen, slår et "knæk").

I tilfælde af et obligatorisk dog-leg hul (som i reglerne bare kaldes for et mandatory dog-leg), skal der måles gennem midten af fairway til et punkt 10 meter til siden af dog-leg afmærkningen, og derfra til midten af green. Opmålingen skal foretages af en kvalificeret person, som skal nedskrive hullernes længde og banens totale længde. Hvis banen senere ændres, er det kun nødvendigt at opmåle det eller de huller, der er blevet lavet om.

Af hensyn til fastsættelsen af Standard Scratch Score, er det vigtigt, at banen bliver opmålt med omhu.